พ.ร.บ.คอมฯ สมควรแก้หรือไม่ ?

0
247

พ.ร.บ.คอมฯ สมควรแก้หรือไม่ ?

บางฝ่ายอ้างว่าการบังคับใช้มาตรา 14(1) ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ.2550 นั้นขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ความจริงไม่ใช่เพราะเจตนารมณ์เขียนไว้กว้าง ดังนั้น จึงควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนหากจะแก้ไข เพราะอาจจะนำไปสู่การขาดกฎหมายที่จะป้องปรามการสร้างความเข้าใจผิด ความเกลียดชัง และสร้างความแตกแยก ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : http://goo.gl/eszcZB

ที่มา ทิศทางประเทศไทย : พ.ร.บ.คอมฯ สมควรแก้หรือไม่?

บทความจาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

ภาพจาก : www.ngt-tech.com