พ.ร.บ.ปิโตรเลียมปี 2514 เลวร้ายจริงหรือ?

0
404

ในเมื่อไทยผลิตน้ำมันดิบได้เอง ทำไมต้องส่งออก
กลั่นเองเพื่อใช้ในประเทศ ไม่ได้หรือ?
ที่มา : พ.ร.บ.ปิโตรเลียมปี 2514 เลวร้ายจริงหรือ?
https://goo.gl/R6yk5v