พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 เก่าไปแล้วหรือยัง?? ระบบสัมปทาน.. ไม่ตอบโจทย์ของประเทศไทย จริงหรือ?? ระบบแบ่งปันผลผลิต และระบบจ้างผลิต ดีกว่า จริงหรือไม่?? พบคำตอบได้ที่นี่

0
204

พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 เก่าแล้วหรือยัง

พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 เก่าไปแล้วหรือยัง??ระบบสัมปทาน.. ไม่ตอบโจทย์ของประเทศไทย จริงหรือ??ระบบแบ่งปันผลผลิต และระบบจ้างผลิต ดีกว่า จริงหรือไม่??พบคำตอบได้ที่นี่

โพสต์โดย กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS เมื่อ วันพุธที่ 27 มกราคม 2016

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/videos/444964622380218/