ฟังชัดๆ!!! ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ตอบ 3 คำถาม เรื่องการจัดการกับสัมปทานที่จะหมดอายุและไม่สามารถต่อได้ตามกฏหมาย

0
311

จริงหรือไม่ที่
1) ต้องเร่งต่ออายุสัมปทานปิโตรเลียมกับ 2 รายเดิม
2) ต้องเร่งเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21
3) ต้องเร่งเจรจาเพื่อให้มีการพัฒนาแหล่งก๊าซในทะเลในเขตพื้นที่ทับซ้อน ไทย-กัมพูชา

ในรายการ เผชิญหน้า Face Time กับ “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” ในประเด็น “เขี่ยระเบิดเวลา เปิดประเด็นสัมปทานปิโตรเลียม” เนื่องในโอกาส 1 ปีของกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 21.10 – 21.55 น. ทางช่อง Springnews

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/370564916486856