ฟังเขาคุยกัน

0
268

? Q : ผมเห็นกับตาประเทศไทยมีน้ำมันเยอะ เพราะที่แหล่งขุดเจาะมีรถขนน้ำมันเข้าออกเยอะมาก

? ERS’s Fan : เห็นด้วยตาไม่ได้แปลว่าเยอะจริง อย่ามั่ว!! คนเห็นไม่ได้รู้จริงเรื่องขบวนการผลิต แล้วเที่ยวอวดรู้ ไปทั่ว

? A : ที่เห็นวิ่งเข้าออกกันเยอะนอกจากรถขนน้ำมันยังมีรถขนน้ำซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

ผลิตน้ำมันได้จริงแค่ไหน ? ไปดูที่เว็บกรมเชื้อเพลิงฯ
? หรือคลิก : https://youtu.be/fciGmyG1jY4

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/943347442541931