ภาคต่อของประเทศอินโดนีเซียหลังจากเกิดภาวะวิกฤตด้านพลังงาน ทำให้ต้องมีการทบทวนถึงระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

0
485

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/356581387885209:0