“ภาษีจากน้ำมัน”

0
403

A : ภาษีจากน้ำมันประมาณ 40% ของรายได้รัฐ
ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลคงไม่ทำให้ราคาน้ำมันถูกลง….เลิกฝันได้เลย

Q : ภาษีจากน้ำมัน ซึ่งประกอบด้วย ภาษีสรรพสามิตน้ำมัน และ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม แค่ประมาณ 10% ของรายได้รัฐ (ข้อมูลปี 59 จาก สศค.) จำเป็นต้องนำไปพัฒนาประเทศหากไปลดราคาน้ำมันจะช่วยเฉพาะคนที่มีเงินซื้อรถแค่กลุ่มเดียว

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/627713834105295:0