มาดูกันว่า Smart Grid คืออะไร และมีดีอย่างไร ?

0
547

มาดูกันว่า Smart Grid คืออะไร และมีดีอย่างไร ?
.
 Smart Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีหลายประเภทเข้ามาทำงานร่วมกันในระบบไฟฟ้า ครอบคลุมตั้งแต่ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดย Smart Grid สามารถทำให้ระบบไฟฟ้าตอบสนองทั้งการผลิตไฟและพฤติกรรมการใช้ไฟของผู้บริโภคได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารสารสนเทศ (ICT) ระบบเซ็นเซอร์ ระบบเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีทางด้านการควบคุมอัตโนมัติ
.
เนื่องจากเทคโนโลยีใน Smart Grid มีหลากหลาย ประโยชน์ที่ได้จึงมีมากมายด้วยเช่นกัน อาทิเช่น
? สามารถควบรวมพลังงานหมุนเวียนเข้าไปในระบบไฟฟ้า และช่วยลดข้อเสียด้านความไม่แน่นอนลงได้ หากเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนเข้าสู่ Smart Grid ระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยให้ข้อจำกัดเหล่านั้นเป็นปัญหาน้อยลง

? ช่วยลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ระบบตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) แบบอัตโนมัติจะช่วยให้สามารถสื่อสารและสั่งการให้ผู้บริโภคลดการใช้ไฟฟ้าลงในช่วงที่ต้องการได้ โดยอาศัยกลไกราคาและสิ่งจูงใจ (incentives) หาก Smart Grid ช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลงได้ ก็จะลดความจำเป็นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหากำลังผลิตเกินความต้องการลงได้

? เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารระบบโครงข่ายไฟฟ้า เช่น การตรวจจับความผิดปกติในระบบอัตโนมัติที่แม่นยำและเที่ยงตรง ทำให้สามารถแก้ไขความผิดพลาดได้ทันท่วงที

 เพิ่มการตระหนักรู้ข้อมูลในระบบไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ให้สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและแม่นยำ โปร่งใส ช่วยปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมได้
.
#6ปีERS #เข้าใจเพื่อไปต่อ #ERSFellowship #SmartGrid

ที่มา https://bit.ly/2YiVsJn

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1358841344325870