มาร่วมทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องมีการหยุดซ่อมบำรุงรักษาแหล่งก๊าซธรรมชาติในพม่า ประเทศไทยต้องทำอะไรบ้างเพื่อรักษาระดับความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ และกระทรวงพลังงานมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร?

0
381

 

ที่มา : เมื่อพม่าหยุดจ่ายก๊าซ… ไทยต้องทำอะไร โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
8 เมษายน 2558
http://bit.ly/1CQfrhd

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/351056645104350