มีการจงใจจงใจบิดเบือนข้อมูลก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนยังที่ใช้ระบบสัมปทานอยู่ ความจริงแล้วประเทศบรูไนก็ใช้ระบบสัมปทานเช่นกัน

0
387

ที่มา : 10 ประเด็นพลังงานไทย…ที่คนไทยควรรู้
อ่านทั้งหมด : http://on.fb.me/1BU3K6V

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/380371438839537