มีขบวนการผูกขาดการค้าและกีดกันจริงหรือ?

0
283

น้ำมัน สินค้าโภคภัณฑ์จึงมีราคาพอๆกันทั่วโลก ไทยอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ เพราะเป็นตลาดใหญ่ที่ใกล้ที่สุด จะไปขายประเทศไหนก็บวกค่าขนส่งด้วย แต่ละประเทศจะมีโครงสร้างภาษีและกองทุนน้ำมันที่แตกต่างกันออกไป เพื่อความโปร่งใสกระทรวงพลังงานได้แสดงโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันของประเทศไทยเป็นรายวันได้ที่ http://bit.ly/2bkQR1w

ประเทศไทยมีนโยบายนำเข้าเสรี จึงไม่มีใครสามารถผูกขาดหรือปั่นราคาได้

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/522865094590170:0