มีคนสงสัยว่า จำนวนเงิน 38 บาท ที่ปรากฏในใบแจ้งค่าใช้ไฟฟ้านั้น คือค่าอะไร พบคำตอบได้ที่นี่…

0
345

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/472651836278163:0