มีบุคคลบางกลุ่ม กล่าวหาและโจมตีการบริหารนโยบายของรัฐ

0
269

จนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั่วไป และมีประเด็นที่โยงถึงกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่า เป็นสาเหตุให้น้ำมันราคาสูง กองทุนฯไม่มีความเหมาะสมเพราะเป็นการเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันไปสนับสนุนด้านอื่น แต่จากการประเมินผลขององค์กรระหว่างประเทศ กลับเห็นต่าง แล้วองค์กรต่างประเทศจะมีความเห็นเป็นอย่างไรนั้น ติดตามอ่านได้ที่นี่… http://goo.gl/7sl3sE

ที่มา : พลังงานเพื่อความยั่งยืน : กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในสายตาองค์กรระหว่างประเทศ

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/472761529600527:0