มีผู้กล่าวหาว่า พ.ร.บ.ปิโตรเลียมพ.ศ.2514ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นกฎหมายที่เขียนให้รัฐบาลไทยเสียเปรียบในทุกด้าน ขาดระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ใช้ระบบอนุญาโตตุลาการแทนระบบศาลยุติธรรมในการระงับข้อพิพาท ซึ่งทำให้ไทยเสียเปรียบ แท้จริงแล้ว ความจริงเป็นเช่นไร ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่นี่…

0
232

ที่มา : พลังงานรอบทิศ : พ.ร.บ.ปิโตรเลียมปี 2514 เลวร้ายจริงหรือ?

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559

https://goo.gl/OBtPVR

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/476599909216689:0