มีหลายๆ คนสงสัยว่า ทำไมราคาน้ำมันหน้าปั๊มในประเทศไทยไม่ลดลงเป็นสัดส่วนเดียวกับราคาน้ำมันดิบ เช่น ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลดลงกว่าร้อยละ 49 แต่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดลงเพียงร้อยละ 23 แล้วมองว่าส่วนต่างร้อยละ 26 นั้นบริษัทน้ำมันได้กำไรไปเกินควร แต่ถ้าพิจารณาโครงสร้างราคาน้ำมันก่อนและหลังการลดลงของราคาน้ำมันตลาดโลก

0
428

จะพบว่ามีปัจจัยหลายๆ อย่างที่ทำให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดลงไม่เป็นสัดส่วนเดียวกับราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ซึ่งบริษัทน้ำมันนั้นไม่ได้ค้ากำไรเกินควรเหมือนที่ถูกกล่าวอ้างโจมตี วันที่ 24 ธันวาคม 2557

ที่มา: http://bit.ly/1AVjmqT

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315096162033732:0