มีเสียงสะท้อนว่ารัฐบาลไม่ยอมรับฟังความเห็นต่างในเรื่องพลังงาน จริงหรือ?

0
272

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/441266442750036:0