ยิ่งเวลายิ่งทอดนานล่าช้าออกไปเท่าใด อำนาจต่อรองของรัฐในการกำหนดท่าทีและเงื่อนไขของรัฐจะยิ่งลดน้อยลง

0
225

จะต้องรอให้อัตราการผลิต การลงทุน หายไปก่อนหรืออย่างไร จึงจะเชื่อได้ว่าประเทศได้เข้าสู่ภาวะวิกฤติด้านพลังงานก๊าซธรรมชาติแล้ว!!?!

กลุ่ม คปพ. พูดอะไรก็ได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบคำพูดของตน สร่้างภาพชาตินิยม แสดงท่าทีก้าวร้าวต่อนายกรัฐมนตรี
หากใครเชื่อ อนาคตของประเทศก็คงขัดสนแร้นแค้น ถอยหลังลงคลองเหมือนเวเนซูเอล่าหรือโบลิเวีย

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/494587954084551