ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยเรื่องพลังงาน

0
323

ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยเรื่องพลังงานนั้น แยกได้เป็นหลายด้านด้วยกัน แต่ยุทธศาสตร์อันว่าด้วยเรื่องพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น มีอยู่ 2 ประเด็น ที่ต้องดำเนินการ คือด้านพลังงานโดยพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แต่การกำหนดตัวเลขที่แตกต่างกันนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เพราะเป็นเป้าหมายระยะยาว ไม่ใช่เร็วๆนี้…

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://goo.gl/it37mY

บทความโดย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพจาก : www.ft.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน