รวม”ส.ค.ส.พระราชทาน” 2530-2559

0
1063

“รวม ส.ค.ส.พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9” ตั้งแต่ปีพ.ศ.2530-2559

ส.ค.ส.พระราชทาน เป็นบัตรส่งความสุขซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเกิดเหตุธรณีภัยพิบัติคลื่นสึนามิเข้าชายฝั่งทะเลอันดามัน
ความเป็นมาเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปลีกเวลาจากพระราชกรณียกิจมาปรุแถบโทรพิมพ์ (เทเล็กซ์) พระราชทานพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงาน โดยเริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อปี พ.ศ. 2530 ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงได้ทรงเริ่มต้นประดิษฐ์ ส.ค.ส.พระราชทาน ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โทรสาร(แฟกซ์) พระราชทานไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยข้อความใน ส.ค.ส.พระราชทาน ให้ข้อคิด ให้แนวทางในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้หนังสือพิมพ์รายวันได้นำลงตีพิมพ์ในฉบับเช้าวันที่ 1 มกราคมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวไทย

 

 

ภาพประกอบจาก “เฟซบุ๊กแฟนเพจ King’s Army” และ “PostToday”

2530

สคส.พระราชทาน ปี 2530


2531

สคส.พระราชทาน ปี 2531


2532

สคส.พระราชทาน ปี 2532


2533

สคส.พระราชทาน ปี 2533


2534

สคส.พระราชทาน ปี 2534


2535

สคส.พระราชทาน ปี 2535


2536

สคส.พระราชทาน ปี 2536


2537

สคส.พระราชทาน ปี 2537


2538

สคส.พระราชทาน ปี 2538


2539

สคส.พระราชทาน ปี 2539


2540

สคส.พระราชทาน ปี 2540


2541

สคส.พระราชทาน ปี 2541


2542

สคส.พระราชทาน ปี 2542


2543

สคส.พระราชทาน ปี 2543


2544

สคส.พระราชทาน ปี 2544


2545

สคส.พระราชทาน ปี 2545


2546

สคส.พระราชทาน ปี 2546


2547

สคส.พระราชทาน ปี 2547


2549

สคส.พระราชทาน ปี 2549


2550

สคส.พระราชทาน ปี 2550


2551

สคส.พระราชทาน ปี 2551


2552

สคส.พระราชทาน ปี 2552


2553

สคส.พระราชทาน ปี 2553


2554

สคส.พระราชทาน ปี 2554


2555

สคส.พระราชทาน ปี 2555


2556

สคส.พระราชทาน ปี 2556


2557

สคส.พระราชทาน ปี 2557


2558

สคส.พระราชทาน ปี 2558


2559

สคส.พระราชทาน ปี 2559