ระบบสัมปทาน หรือ ระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) แบบไหนดีกว่ากัน? หลายคนยังคงสงสัยในประเด็น.. ผลประโยชน์ต่อรัฐ ต่อประเทศ อำนาจการควบคุมของรัฐ ความโปร่งใสมากหรือน้อย.. แตกต่างกันอย่างไร?

0
543

หาคำตอบได้ที่นี่

ที่มา : สัมปทาน หรือ PSC ดีกว่า?
http://bit.ly/1P1fmfB

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/409021182641229:0