ระบบแบ่งปันผลผลิต หรือ PSCใช้ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา มาตั้งแต่ ปี 2534 กระทรวงพลังงาน

0
444

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/500695486807131