ระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) สร้างรายได้ให้รัฐมากที่สุดจริงหรือ? …… ความจริงคืออะไร? เมื่อเทียบกับระบบสัมปทานที่ไทยใช้อยู่ในขณะนี้

0
1145

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/349252995284715:0