ระหว่างกัมพูชาที่ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) กับ นอร์เวย์ที่ใช้ระบบสัมปทาน อะไร? ที่เป็นตัวกำหนดว่ารัฐสามารถเรียกเก็บผลประโยชน์ได้มากหรือน้อย

0
397

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/361627480713933:0