รัฐจะเลือกแบบไหน ต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์ให้รอบด้าน ควรวางอารมณ์ชาตินิยม-ประชานิยมไว้ก่อน เพื่อเปิดทางเลือกให้ได้ระบบที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดจริงๆ แต่จะมากที่สุดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเลือกรูปแบบที่เหมาะสม

0
298

ที่มา: สัมปทานหมดอายุ–ทางเลือก
คอลัมน์ทิศทางประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 27 พฤษภาคม 2558
http://on.fb.me/1HwDHdL

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/383309665212381:0