รัฐนิวยอร์ค ประกาศ นิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาด

0
287

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
รัฐนิวยอร์ค ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ออกมาประกาศว่า “พลังงานนิวเคลียร์” เป็นพลังงานสะอาด
มีความจำเป็นต้องใช้ หากจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายที่ 40% ในปี 2030
แม้ว่า จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่เท่ากับ “พลังงานหมุนเวียน” อื่นๆ
คือได้รับเงินสนับสนุน 1.7 c/kWh เทียบกับ พลังงานสะอาดอื่นๆที่ได้ถึง 4.5 c/kWh
แต่ ก็ถือว่าเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่ดี สำหรับ คนที่รัก “พลังงานนิวเคลียร์”
ปัจจุบัน รัฐนิวยอร์ค ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานนิวเคลียร์ ถึง 32% ด้วยกัน
ถ้าไม่สนับสนุน ก็ยากที่จะมีพลังงานสะอาดพอใช้ ในอนาคต

ประเทศไทยจะเอาอย่างไร คงต้องศึกษากันให้ดีๆ

ลิงค์ข้อมูล: http://www.forbes.com/…/new-york-state-considers-nuclear-…/…

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/516239051919441