ราคานำ้มันบ้านเราที่แพงกว่าเพื่อนบ้านบางประเทศ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนอย่างที่พยายามปลุกระดมกันเลย

0
358

ราคานำ้มันบ้านเราแพงกว่ามาเลเซีย พม่า อเมริกา ก็เพราะเราเก็บภาษีสูงกว่าประเทศเหล่านี้

เราเก็บภาษีสรรพสามิต+กองทุนนำ้มัน+VAT จากนำ้มันสูงถึง 35-45% ของราคาขายปลีก ถ้าคิดเป็นบาทต่อลิตร
เบนซิน 95 ประมาณ 15 บาท/ลิตร ดีเซล ประมาณ 8 บาท/ลิตร

ในขณะที่มาเลเซียไม่เก็บภาษีจากนำ้มันเลย เพราะเขาถือว่าเขาเป็นประเทศผู้ส่งออก นำ้มัน

ส่วนพม่าเก็บภาษีนำ้มันเพียง 10% และสหรัฐฯเก็บภาษีเบนซิน 15% ดีเซล 13%

ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ประเทศเหล่านี้ราคานำ้มันจะถูกกว่าไทย

ความจริงแล้วราคานำ้มันของไทยยังถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ซึ่งบางประเทศเขายากจนกว่าเราเสียอีก เช่น ลาว กัมพูชา เป็นต้น ราคานำ้มันเราถูกกว่า สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ และประเทศในยุโรปทั้งหมด แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบ จงใจจะเปรียบเทียบแต่เฉพาะประเทศที่ตำ่กว่าเท่านั้น

ข้อที่น่าสังเกตคือคนที่ทำเรื่องนี้ ไม่เคยบอกว่าทำไมราคาจึงแพงกว่า ทั้งๆที่ตัวเองก็รู้ จึงเป็นการแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งที่ต่อการปลุกระดมให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจในการบริหารนโยบายพลังงานภาครัฐและบริษัทนำ้มัน

Credit : คุณมนูญ ศิริวรรณ : นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/499367450273268:0