ราคาน้ำมันหน้าปั๊มแต่ละประเทศแตกต่างกันเพราะโครงสร้างภาษีที่แตกต่าง แต่ทำไมมีกองทุนน้ำมันเข้ามาด้วย? โครงสร้างภาษี… กองทุนน้ำมัน… ความเหมือน… ความต่าง… ตอบกระจ่างในข้อนี้

0
289

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/452417478301599:0