ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กลุ่มผู้เรียกร้องต่างๆ อ้างว่าการใช้กลไกราคาเสมอภาคการนำเข้าหรือ Import Parity คือ ราคาน้ำมันสิงคโปร์ บวกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพค่าขนส่งค่าประกันและค่าสูญเสีย เป็นเรื่องไม่เหมาะสม เป็นค่าใช้จ่ายเทียม ไม่ใช่ราคาตามกลไกตลาด เพราะ ปตท.ครอบงำตลาด มีส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันมากเกินไป

0
374

หากไม่ใช้ราคาอ้างอิงแล้วควรจะใช้อะไรกำหนดราคาแทนดี จะใช้ราคาต้นทุนบวกกำไรตามสมควร (Cost Plus) ก็เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะต้นทุนการกลั่นของโรงกลั่นแต่ละแห่งก็ไม่เท่ากัน แถมวิธีนี้ก็อาจไม่จูงใจให้มีการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ที่มา: http://bit.ly/1k1zTR1

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/310124399197575:0