ราคาน้ำมันไทยถูกเข้าใจว่าแพงมาโดยตลอด แท้จริงแล้วราคา “ถูก” หรือ “แพง” ควรจะพิจารณาจากเหตุปัจจัย เช่น ภาษี หรือ ราคาตลาด เป็นต้น อย่าตัดสินด้วยความรู้สึก หรือ ความฝังใจ

0
264

ที่มา: ว่าด้วยพฤติกรรมของคนต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน
http://bit.ly/1SQclBm

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/424435434433137:0