ราคารับซื้อก๊าซในการประมูลตามระบบ PSC

0
255

ตามที่มีผู้ตั้งข้อสงสัยในเรื่องราคารับซื้อก๊าซในการประมูลตามระบบ PSC และทำไมถึงต้องดึงเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ ⁉️

ความจริงแล้ว พ.ร.บ. ปิโตรเลียม 2560 รัฐได้ผลผลิตเป็นปิโตรเลียมอยู่แล้ว ขณะเดียวกันรัฐก็มีสิทธิ์ขายหรือมอบหมายให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้จำหน่ายแทนรัฐก็ได้ โดยจะได้การแบ่งในรูปของตัวเงิน ซึ่งการขายก็ควรจะขายในราคาสูงสุดตามตลาด ส่วนการให้ประโยชน์กับประชาชนในรูปแบบใดก็จะเป็นไปตามนโยบายของรัฐ

รายละเอียดอื่นๆจะมีอะไรบ้าง ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://goo.gl/AxnycC