ราคา LNG จะสูงขึ้นแน่ในอนาคต

0
1062

ราคา LNG จะสูงขึ้นแน่ในอนาคต

ตามแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) ของกระทรวงพลังงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 หรือแผน PDP2018 ได้ระบุว่าประเทศไทยจะมีความต้องการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สูงถึง 34 ล้านตัน/ปี ในปี พ.ศ.2579 หรืออีก 16 ปีนับจากนี้ไป

             ราคา LNG ในปัจจุบันถูกกว่าในอดีตมาก สาเหตุสำคัญเป็นเพราะมีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่แหล่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการค้นพบ Shale Oil/Shale Gas ทำให้สหรัฐ เปลี่ยนจากประเทศที่ต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้ากลายเป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ทั้งน้ำมันและก๊าซอย่างในปัจจุบัน

             ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ในสหรัฐ เคยมีราคาสูงถึง $12.69/ ล้านบีทียู ในตลาด Henry Hub เมื่อเดือน มิ.ย. ปี พ.ศ.2551 (12 ปีที่แล้ว) แต่ปัจจุบันราคาลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดที่ $1.77/ล้านบีทียู เมื่อเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา

             นอกจากปริมาณการจัดหา (Supply) จะเพิ่มขึ้นแล้วความต้องการ (Demand) ก๊าซธรรมชาติยังถูกกดดันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ความต้องการทั่วโลกลดลง 4% แต่องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency (IEA) ก็คาดว่าจะมีผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น

             ในระยะยาว IEA คาดว่าความต้องการก๊าซธรรมชาติของโลกจะไม่เพียงแต่ฟื้นกลับคืนมาในปีหน้าแต่จะขยายตัวอย่างมั่นคงไปจนถึงปี พ.ศ.2568 (อีก 5 ปีข้างหน้า) โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะเป็นตลาดใหญ่ของก๊าซธรรมชาติในรูปของ LNG และจะขยายตัวมากกว่าครึ่งหนึ่งของการขยายตัวของความต้องการทั่วโลกโดยเฉพาะจีนได้มีการสั่งซื้อ LNG จากสหรัฐ เป็นมูลค่าถึง 300 ล้านดอลลาร์ ใน 6 เดือนแรกของปีนี้

             ในขณะที่ความต้องการกำลังจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามการจัดหากำลังตึงตัวมากขึ้น โดย IEA ได้ระบุไว้ในรายงานว่างบประมาณการลงทุนด้านการขุดเจาะสำรวจและผลิต ของผู้ผลิต Shale Gas ในสหรัฐกลับถูกตัดลดลงถึงครึ่งหนึ่งในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยมีรายงานว่าสัปดาห์ที่แล้วมีจำนวนแท่นขุดเจาะก๊าซในสหรัฐ เพียง 72 แท่นเท่านั้นที่ยังทำงานขุดเจาะหาก๊าซอยู่ น้อยกว่าปีที่แล้วถึง 90 แท่น

             ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบถึงฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทผู้ผลิตพลังงานในสหรัฐ แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเอกซอนโมบิล ที่เคยเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีมูลค่าสูงที่สุดในตลาด หุ่นนิวยอร์ก ยังถูกถอดออกจากดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJI) ได้

             ดังนั้นราคา LNG ในอนาคตต้องแพงขึ้นแน่ ๆ ประเทศไทยและผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเตรียมตัวรับมือกันให้ดี ๆ นะครับ!!!.

 

ℹ️ ที่มาบทความ คอลัมน์ “พลังงานรอบทิศ” เรื่อง “ราคา LNG จะสูงขึ้นแน่ในอนาคต” นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

ℹ️ โดย มนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน