รายการ Business Talk : “ยกเครื่องพลังงานไทยเพื่อใคร” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โดย คุณมนูญ ศิริวรรณ แกนนำกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน เสวนาร่วมกับคุณรสนา โตสิตระกูล

0
388

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315460111997337:0