ร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของกระทรวงพลังงาน กำหนดวัตถุประสงค์บางอย่างที่เหมาะสมแล้ว ได้แก่ ช่วยรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน ส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ และบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้มีรายได้น้อย แต่ที่จะใช้กองทุนฯ ทำสำรองยุทธศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานนั้น ไม่สมควร เพราะอะไร

0
372

ติดตามอ่านได้ที่นี่… https://goo.gl/KxuQJL

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : กองทุนน้ำมันไม่ควรทำอะไร?
บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วันพุธที่ 30 กุมภาพันธุ์ 2559

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/477242669152413:0