ร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียมโดยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องวิธีการจัดหาและจัดสรรการใช้ปิโตรเลียม เป็นการเลือกปฏิบัติที่ยุติธรรมเท่าเทียมกันหรือไม่? และในทางปฏิบัติการจัดสรร…จะมีปัญหาหรือไม่อย่างไร?

0
528

ที่มา : ความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. …
คอลัมน์ทิศทางประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 5 ต.ค. 58
http://on.fb.me/1VR9DjV

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/416001915276489:0