ร่าง “พ.ร.บ.ปิโตรเลียม” ใหม่ ใครได้ใครเสีย บรรษัทพลังงานแห่งชาติ?” ประเทศไทยต้องการบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ อีกหรือ? ทำหน้าที่อะไร? ใครเป็นผู้บริหาร?

0
258

ร่าง “พ.ร.บ.ปิโตรเลียม” ใหม่ ใครได้ใครเสีย

ร่าง “พ.ร.บ.ปิโตรเลียม” ใหม่ ใครได้ใครเสียบรรษัทพลังงานแห่งชาติ?”ประเทศไทยต้องการบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ อีกหรือ?ทำหน้าที่อะไร?ใครเป็นผู้บริหาร?

โพสต์โดย กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS เมื่อ วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/videos/624186827734607/