ร่าง “พ.ร.บ.ปิโตรเลียม” ใหม่ ใครได้ใครเสีย บรรษัทพลังงานแห่งชาติ? บรรษัทพลังแห่งชาติ? ความจำเป็นของการจัดตั้ง บรรษัทพลังงานแห่งชาติ? ฟังคำตอบได้ที่นี่…

0
249

ร่าง “พ.ร.บ.ปิโตรเลียม” ใหม่ ใครได้ใครเสีย

ร่าง “พ.ร.บ.ปิโตรเลียม” ใหม่ ใครได้ใครเสีย บรรษัทพลังงานแห่งชาติ?บรรษัทพลังแห่งชาติ? ความจำเป็นของการจัดตั้ง บรรษัทพลังงานแห่งชาติ?ฟังคำตอบได้ที่นี่…

โพสต์โดย กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/watch/?v=460059974204016