“วอลล์เปเปอร์พลังงานแสงอาทิตย์ชีวภาพ นวัตกรรมใหม่ ผลิตได้ง่ายด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท”

0
281

วอลล์เปเปอร์พลังงานแสงอาทิตย์ชีวภาพ เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ใช้จุลชีพจำพวก Cyanobacteria หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน พิมพ์ฝังตัวลงบนโครงแบบของท่อคาร์บอนขนาดนาโน (Carbon nanotube) โดยมีการวางตำแหน่งอย่างแม่นยำลงบนกระดาษ ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เมื่อแบคทีเรียได้รับแสงอาทิตย์ขณะใช้งาน ก็จะสังเคราะห์แสง และได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นพลังงานในรูปของกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นอกจากจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพได้แล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทางการแพทย์ได้อีกด้วย

อ่านบทความเต็มได้ที่ http://bit.ly/2AqekbM

ที่มา: www.treehugger.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/725529027657108