วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

0
342

วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อให้มนุษย์ตื่นตัวต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
.
สาเหตุสำคัญของสภาพอากาศแปรปรวนนี้เกิดจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกมหาศาลที่เกิดจากกิจกรรมของ “มนุษย์”
.
ปัญหาที่อาจดูไม่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศแปรปรวนอย่าง PM 2.5 แท้จริงแล้วก็เป็นผลสืบเนื่องจากสภาวะโลกร้อนเช่นกัน “ปัญหาฝุ่น” ที่เกิดจากการเผาในภาคการเกษตรและมลภาวะจากการคมนาคม และปัญหาโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยแล้งที่ยาวนานมากขึ้นและไฟป่าในภาคเหนือ มีการประเมินว่า ฝนจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 16% ในฤดูฝนของปีนี้ แม้ว่าไทยจะไม่ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมาก แต่กลับเป็นประเทศที่นักวิชาการคาดว่า จะได้รับผลกระทบจากปัญหานี้มากเป็นอันดับ 10 ของโลก
.
ในฐานะมนุษย์ เราสามารถร่วมกันแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยตัวเราเอง:

?ร่วมประหยัดพลังงาน เช่น
• เน้นการใช้แสงธรรมชาติ ปิดไฟที่ไม่จำเป็น
• ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้
• ติดฉนวนกันความร้อนในบ้าน
• ออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงาน ใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ทาผนังด้วยสีอ่อน
• ใช้รถยนต์ให้น้อยลง หันมาใช้ขนส่งมวลชน บ้านใกล้กันนั่งรถไปด้วยกัน
• เลี่ยงเดินทางประชุมออนไลน์แทน
? สนับสนุนพลังงานทดแทน ลดการเผาผลาญเชื้อเพลิง น้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน
• ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล
• ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
• สนับสนุนการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพจากขยะการเกษตร

ที่มา
https://themomentum.co/5-environmental-issue-in-thailand-i…/
https://www.prachachat.net/d-life/news-450085
http://www.eppo.go.th/…/P…/Knowledge/green%20the%20earth.pdf

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1353788121497859