วันนี้ กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน หรือ ERS ได้จัดงาน “ผ่าความจริงพลังงาน” ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นร้อนเรื่องพลังงาน โดยบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์และอยู่ในแวดวงพลังงาน รวมถึงนักบริหาร นักวิชาการหลากหลายแขนงที่มีความสนใจเรื่องการปฏิรูปพลังงาน

0
335

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/381133162096698