วันนี้ (7 ก.ย. 2558) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ลง 0.67 บาท/กก. หรือลดลง 10 บาท/ถัง 15 กก.

0
350

และปรับให้ราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น และเป็นไปตามกลไกตลาด โดยที่ราคาขายปลีกสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลขึ้น 0.50 บาท/ กก. เป็น 13.50 บาท/ กก. และให้คงราคาขายปลีกสำหรับรถโดยสารสาธารณะอยู่ที่ 10.00 บาท/ กก.

ศูนย์บริการข้อมูลมติ กพช. / กบง.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/405959332947414