วิจัยพลังงานเพื่อก้าวที่ยั่งยืน

0
188

โลกและเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัย และการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยแต่ละปี กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา ไม่ต่ำกว่า 200 ทุน ล่าสุด สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดสัมมนา “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยื่น” และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง หลายโครงการล้วนตอบโจทย์การสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความมั่นคงด้านพลังงาน

ติดตามอ่านได้ที่ : http://bit.ly/วิจัยพลังงานเพื่อก้าวที่ยั่งยืน

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย: วิจัยพลังงานเพื่อก้าวที่ยั่งยืน

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

บทความโดย : ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร โฆษกกระทรวงพลังงาน
และผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)

ภาพจาก : www.pc-thai.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน