ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ และคุณมนูญ ศิริวรรณ แกนนำสมาชิกกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ร่วมรายการและนำเสนอแนวทางการปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนในรายการ Hard Topic ที่ Money Channel ช่วงบ่ายวันที่ 25 มิถุนายน 2557

0
427

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315462371997111:0