สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย

0
266

ก๊าซธรรมชาติ มาจากหินต้นกำเนิด ที่ทับถมเรื่อยมาเมื่อร้อยสองร้อยล้านปีก่อน จนเทคโนโลยีการขุดเจาะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ก๊าซธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งพลังงานหลักของหลายๆประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ต่อมาเราค้นพบว่าก๊าซธรรมชาติสะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น จึงหาวิธีนำมาใช้ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีต่อท่อจากแหล่งผลิตสู่ชายฝั่ง ซึ่งก็ดูดขึ้นมาใช้เป็นเวลานาน จนเริ่มสงสัยว่า สถานการณ์ก๊าซกลางอ่าวไทยตอนนี้เป็นอย่างไร เรายังมีก๊าซธรรมชาติเหลือใช้ ไปอีกนานเท่าไหร่

Link : http://bit.ly/2Fwnmdv

บทความโดย : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพจาก : www.bhp.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน