สถานการณ์ไฟฟ้าของไทยแขวนอยู่บนเส้นด้าย ???

0
340

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 70 รองลงมาก็คือถ่านหินร้อยละ 18 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นพึ่งพาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนที่สูงมาก หากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยลดลงจนไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ก็จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างใหญ่หลวงแน่นอน

ที่มา: “ทำไมต้องโรงไฟฟ้าถ่านหิน?”
บทความจาก กรุงเทพธุรกิจ 29 กรกฎาคม 2558
http://bit.ly/1IVihaW

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/393786180831396:0