สถานีไฮโดรเจน สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้เองที่สถานี โดยใช้น้ำประปาและพลังงานหมุนเวียน

0
248

จากการรายงานของ Reuters เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2016 ได้มีการเปิดสถานีไฮโดรเจนแห่งใหม่ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

จุดเด่นของสถานีนี้คือ สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้เองที่สถานี โดยใช้น้ำประปาและกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ก๊าซไฮโดรเจนที่ใช้เติมเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์นั้น ผลิตจากปฏิกิริยาการแตกตัวของน้ำด้วยไฟฟ้า จากนั้นก๊าซไฮโดรเจนจะถูกกักเก็บเอาไว้ ก่อนที่จะอัดเข้าไปในถังก๊าซไฮโดรเจนในรถยนต์และถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไป

สามารถชมการรายงานของ Reuters ได้ที่นี่ https://www.sciencedaily.com/…/ededcbdf39a35f2707dc5113cf47…

ที่มา: Science Daily

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/488542584689088