สมดุลพลังงานเป็นเรื่องเข้าใจยากนักหรือ?

0
341
จากกระแสโลกที่กำลังมุ่งไปในทิศทางของพลังงานสีเขียว (Green Energy)
หลายประเทศมีนโยบายปรับสัดส่วนพลังงาน เช่น นอร์เวย์กำหนดให้ 98% ของการผลิตพลังงานเป็นพลังงานที่ไม่ปล่อยสารคาร์บอนฯเลย สวีเดน 90%
ขณะที่ในส่วนของประเทศไทย ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
พ.ศ. 2558-2579 ก็มีการปรับสัดส่วนของพลังงานหลักกับพลังงานทดแทนด้วยเช่นกัน เพื่อสร้างความสมดุลในระบบให้มั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม แต่จะปรับลดหรือปรับเพิ่มส่วนใดบ้างนั้น
ติดตามอ่านได้ที่นี่… https://goo.gl/6Ymiut
ที่มา : พลังงานรอบทิศ : สมดุลพลังงานเป็นเรื่องเข้าใจยากนักหรือ?
บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559