สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “ส.ค.ส.๒๕๖๐ ปีระกา-ไก่”

0
216

ส.ค.ส. ๒๕๖๐ ปีระกา-ไก่

ไก่แก้วขันขับพ้น ราตรี
สุริยะเปล่งแสงสี แจ่มจ้า
วันใหม่ศกใหม่มี ความสุข
ภารกิจเก่งก้าวหน้า ก่อเกื้อ ล้วนกุศล

สิรินธร.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “ส.ค.ส.๒๕๖๐ ปีระกา-ไก่”

มีลักษณะเป็นบัตรอวยพรสีชมพู มีภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปไก่ ซึ่งเป็นปีนักษัตร พร้อมพระราชทานพรปีใหม่ และลงพระนามาภิไธย “สิรินธร” ในช่วงท้าย ยังความปราบปลื้มและกำลังใจให้กับประชนชาวไทย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ นี้ด้วย