สรุปการประชุม กบง. เรื่องการกำหนดราคา LPG ที่จุดรวมของการจัดหา ทั้งจากโรงแยกก๊าซฯ โรงกลั่นและที่นำเข้า และการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

0
465

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/349313121945369