สรุปงานซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซเยตากุนและยาดานา เสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% และได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการซ่อมบำรุงแหล่งซอติกาแล้ว

0
339

ที่มา: แถลงข่าวจากกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/355980964611918