สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม จะทำให้ประชาชนยิ้มได้ :)

0
353

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/377937225749625:0